O klubu

Mezi zakladatele se řadíme dva – Matouš Jindra a Lucie Kufová. Maty pracuje na FTVS na katedře her v přírodě, Lucka je nyní po rodičovské opět na mateřské, ale v minulosti se věnovala oboru marketing a organizace akcí/eventů na managerské pozici. Oba milujeme pohyb a nedovedeme si bez něj život představit. Nelíbí se nám, když všude slyšíme jak děti sedí více u počítačů a jak se méně sportuje i přes to, že podmínky pro sportování jsou dneska kvalitnější než dřív. Možná i proto cítíme silné nutkání alespoň malinkato měnit svět a dělat dobré věci.

Oddíl Hafun je oddílem sportovních areálů Hamr-sportu. Hamr-sport nabízí v návaznosti na Hafuna další možnosti sportování např. program Všestranného sportovce, kde si děti již osahají konkrétní sporty během jedné sezony se specializovanými trenéry. Dohromady vytváří ucelený sportovní systém pro děti, který vede k tomu, aby si dítě vybralo ten správný sport a vydrželo u něj.

Důvod založení

Celorepublikové průzkumy dokazují, že obezita dětí a jejich pasivní život je stále častějším problémem. Tato skutečnost nás přivedla k myšlence založit sportovní klub, kde se budou moci děti vyřádit, zkusit si rozličné sportovní disciplíny, vybrat si, co je baví. Místo, kde si najdou kamarády se stejnými zájmy.

Dítě již od raného věku projevuje určité tendence, někdo miluje vodu od prvního kontaktu s ní, jiné má z vody obavy. Některé děti ve školce rády do sebe narážejí, bojují o předmět a naopak jiné se strkanicím vyhýbají. Tyto tendence je dobré vypozorovat, jelikož mohou být vodítkem k výběru vhodného sportu pro dítě.

Našim cílem je

  • Naučit děti intenzivně prožívat pohyb, radovat se z něj, hrát si bez vymožeností dnešní moderní doby.
  • Otevřít dětem dveře k největšímu hřišti na světě – přírodě. 
  • Předejít rané specializaci či vytvoření odporu ke sportu u dítěte.
  • Nastavit zdravý životní styl pro děti.
  • Bojovat s leností a obezitou, vzbudit zájem o sport u mladých.
  • Dostávat se lehce z komfortní zóny, což je téměř nutné pro budování odolnosti, skrz např. horší počasí atd.