Naše kroužky

Cílem je rozvíjet děti ve znalostech o přírodě, být s dětmi více venku (když spadne pár kapek vody, tak hned neběžet se schovat – ale nebojte, umrznout a promoknout je nenecháme :)) a u toho sportovat se zaměřením na všestrannost formou her v přírodě. Naučí se házet, běhat, skákat s důrazem na týmovost.

U nás se nedočkáte zaměření na výkon. Základem je děti naučit přijmout pohyb a být v přírodě jako součást běžného života. Pobyt v přírodě i za horšího počasí patří mezi otužování a toho v této době není nikdy dost

Zdraví dětí

Období mladšího školního věku je označováno jako období zlaté motoriky. Pro harmonický rozvoj je důležité na děti působit řízenými pohybovými aktivitami. Je to velmi plodné období pro rozvoj koordinačních schopností. Zanedbání koordinačního rozvoje v tomto mladším školním věku může mít trvalé následky na další rozvoj jedince. S lékaři a fyzioterapeuty konzultujeme obsah našich kroužků tak, aby nedocházelo k  nesprávnému zatěžování organismu s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí. Dle potřeby navrhujeme individuální kompenzační cvičení k nalezeným nedostatkům v držení těla.

Servis pro rodiče

Nabízíme vyzvednutí dětí trenérem přímo ve škole a dovedeme si je na kroužek. Vyřáděné děti si rodiče vyzvednou po kroužku v místě sportoviště. V naší nabídce nabízíme hlídání i po kroužku, abyste nemuseli z práce pospíchat a to buď s trenérem či přímo s profesionální lektorkou, která s dětmi udělá i úkoly do školy. Víte o základní či mateřské škole, která by měla zájem o zajištění kroužku pro jejich děti, ať už v místě školy/školky či v našich sportovištích? Neváhejte nás kontaktovat.

Přijďte si vyzkoušet náš kroužek a využijte úvodní hodiny zdarma

Náplň kroužků

Je sestavena pro všeobecný rozvoj sportovních dovedností, návyk správných pohybových stereotypů, zlepšení fyzické zdatnosti, osvojení návyků k pohybovým aktivitám, aktivní teamová kooperaci, úplné potlačení hypokineze.

Aktuální kroužky

Lokality zmíněné níže jsou zamluvené vnitřní varianty pro případ hodně ošklivého počasí. Ve většině případů budeme sportovat v zeleni v okolí. Pro více informací a registrace nás kontaktujte (Lucie Kufová, lucie.kufova@hafun.cz, 605 266 442)


Praha 5 Barrandov
Každý čtvrtek 15:15 hod 

Přihlášení

Praha 3 Jarov:
Každou středu od 14:15

Přihlášení


Popis:
Cílem je rozvíjet děti ve znalostech o přírodě, být s dětmi více venku (když spadne pár kapek vody, tak hned neběžet se schovat – ale nebojte, umrznout a promoknout je nenecháme :)) a u toho sportovat se zaměřením na všestrannost formou her v přírodě. Naučí se házet, běhat, skákat s důrazem na týmovost. U nás se nedočkáte zaměření na výkon. Základem je děti naučit přijmout pohyb a být v přírodě jako součást běžného života. Pobyt v přírodě i za horšího počasí patří mezi otužování a toho v této době není nikdy dost 🙂